Consell homeopàtic i fitoteràpia.

L'homeopatia és un mètode terapèutic experimental, alternatiu, totalment natural i compatible amb la medicina convencional.Persegueix la curació del malalt administrant dosis baixes o infinitessimals de substàncies medicamentoses que, subministrades a subjectes sans a dosis altes, provocarien símptomes semblants als originats per la malaltia.

No hi ha malalties sinó malalts i cada individu malalt presenta un conjunt de símptomes característic de "la seva malaltia". El diagnòstic homeopátic de la malaltia és individualitzat i el tractament homeopátic deu adaptar-se específicament a cada malalt.

L'homeopatia és una rellevant branca de la medicina basada en l'ús de medicaments d'origen natural que no comporten contraindicacions, ni efectes secundaris. Actualment, presenta una vitalitat i una expansió admirables.

En la farmàcia J.M. Alsina li aconsellem professionalment sobre medicina homeopática, disposem d'un àmpli estoc de productes i li podem aconseguir qualsevol altre producte homeopàtic que pugui necessitar en poc temps.