Qualitat

sistema de gestió certificat iso

Estem compromesos amb la cerca de l'excel·lència en la prestació dels serveis que li oferim.


La gestió dels nostres processos persegueix la qualitat, tant des del punt de vista de l'atenció al pacient com des de la perspectiva de l'organització interna.


Fruit i evidència d'aquest esforç és el certificat que acredita l'adequada gestió de l'establiment quant a:

- la dispensació de medicaments i productes de parafarmàcia, sanitaris, cosmètics, dietètics, plantes medicinals, homeopatia i ortopèdia,

- l'atenció farmacèutica, i

- l'elaboració i dispensació de fórmules magistrals i preparats oficinals.