Principis

els nostres valors

El nostre propòsit és ser capaços de satisfer les seves necessitats. Per a això:


- orientem els nostres serveis a millorar la seva qualitat de vida,


- enriquim la dispensació amb altres serveis que aporten valor afegit,


- formem contínuament al nostre personal, i


- incorporem eines de gestió de la qualitat.